وضعیت مسکن در شهر دشتک

وضعیت مسکن در شهر دشتک

۲٫ ابنیهء مرمتی:

مجموعه بناهای مرمتیِ روستایِ دشتک با گستردگی۵۸درصدی، حجم گسترده ای از مساکنِ روستا را شامل می شوند. این دسته از مساکن به لحاظِ تیپولوژی از الگو و ساخت مساکنِ قدیمی، تبعیت می نمایند. عمدتاً با توجه به بضاعتِ اقتصادی ساکنانِ روستایی و با توجه به نیازها و خواست های جدید و با دگرگونیِ نسبی در شیوهء معیشت و یا سطح درآمد آنان تغییر و تحول یافته اند.

۳٫ ابنیهء نوساز:

ساخت این دسته از ابنیهء روستایی، عمدتاً در سال های اخیر، و با پیروی نسبی از الگوی مساکن شهری صورت گرفته است. مصالح به کار رفته در ساخت اینگونه مساکن عمدتاً از آجر و آهن و تیرچه بلوک است. بالا بودن نسبی مساکن نوساز روستای دشتک بیانگرِ تقویتِ ارتباطات و پیوندهایِ جامعهء ساکن روستا با سکونتگاه های روستایی و شهری در سالهای اخیر و به تبع آن الگوپذیری از این مراکز و همچنین رونق یافتنِ نظام اقتصادیِ روستا بدست آمدهء آنان در محیط روستا می باشد. به لحاظ تقریبی این دسته از ابنیهء روستا عمدتاً در شرق ، شمال و شمال غرب روستا واقع شده اند.

نوساز

مرمتی

تخریبی

۳۸

۵۸

۴

درصد کیفیت ابنیه

http://mandir-dashtaki.blogfa.com/

نوشته شده توسط مدير سايت در سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۹:۵۲ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.