مهمترین عوامل محرک در گسترش و تکوین تدریجیِ روستا در مراحل اولیهء شکل گیری

مهمترین عوامل محرک در گسترش و تکوین تدریجیِ روستا در مراحل اولیهء شکل گیری

 آب:

آب به عنوان اساسی ترین عامل و امکان انسان در نقاط مختلف زمین است. انسان ها همواره تلاش نموده اند تا در محیط هایی که دسترسی به آب داشته باشند، اسکان پیدا شد. دسترسی به آبِ رودخانهء کوهرنگ(آب صمصامی) در محدودهء جنوبی و همچنین چشمهء حَر خُور در شمالِ روستا و همچنین وجود آلرفتهای غنی در منطقه از مهمترین عوامل در شکل گیری و تکوین روستا بوده است.

۲. استقرار در کنار ایلراه های عشایری:

قرار داشتن روستای دشتک در مجاورت یکی از ایل راه های استان(ایلراهِ کُه اسپید و هزار چمه) از عوامل اثرگذار در تکوین و توسعهء اجتماعیِ روستا محسوب می شود. چنانچه گذار ایلراه عشایر استان از مجاورتِ روستا اگر چه نه به صورت مستقیم، حداقل موجبات ارتباط و پیوند اجتماعی و اقتصادیِ روستا را با سایر سکونتگاه های انسانی از جمله شهرِ اردل و نواحی عشایر را فراهم نموده است. فراتر از این عمده ترین علتِ شکل گیری روستا همان موقعیت ییلاقی آن در ایلراه بوده است.

http://mandir-dashtaki.blogfa.com/

نوشته شده توسط مدير سايت در سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۹:۵۸ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.