مشهدی خدادوست براتی دشتکی

مشهدی خدادوست براتی دشتکی

خدادوست براتی دشتکی ـ (متولد: ۱۲۸۴ در روستای دشتک. وفات :۱۳۷۹) ـ وی از شاعران پیشکسوت دشتک است. مجموعه اشعار وی در کتابی با نام «غم دل» در سال ۱۳۸۱  به چاپ رسیده است.

شعر من محصول  دانشگاه  نیست       گفته ای  از گوشــه  صحــرا بود

چون گلی خودرسته دردامان دشت      پیش چشم  مردمــان  زیبــا بود

ـــــ

مکانی بهتر  از خاک وطــن نیست  به غم خوردن کسی مانندمن نیست

اگر شهـد و شکر در غربت بنوشی   به  ماننــد گدایی  در  وطــن نیست

ـــــ

سحـرگاهــی  رسیــدم بر لب جـــو    بدیدم دلبـــری خنــدان و خوش رو

نشسته برلب جوجامه می شست   پریشان زلف وچشمانش به هرسو

ـــــ

اگـر پنــد براتی  می کنی گوش       بـرو  بـار گـــــران  بـردار  از  دوش

نگـه کن مردمــان مـا  چه کردند         به ارزانی تو عمر خویش مفروش

دروصف حضرت محمد(ص)

ای ضیـاء دین نـورت چون  قمـر      همچو نور شمس سر زد  از کمر

نور تو روشن تر از شمس  و قمر      گشت آگاه بر همه مسکین بشر

ره گشای خلـق شدی از هر نظر      پاک کردی مسلمین ازشور وشر

بر شدی  بر  مسلمیـن  پیغامبـر       ای محمـد   ای نبـی  ای راهبـر

ای براتی  از کجـــا  داری خبـر        هست  پیشـت  امـامی  راهبــر

خدادوست براتی

انجمن ادبی پژمان بختیاری

نوشته شده توسط مدير سايت در پنج شنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۹:۱۱ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.