لیست ثبت نامی ونتیجه احراز صلاحیتهای حوزه اردل، فارسان، کوهرنگ (لیست نهایی و قابل استناد)

لیست ثبت نامی ونتیجه احراز صلاحیتهای حوزه اردل، فارسان، کوهرنگ (لیست نهایی و قابل استناد)

۱_عباس اسدی قلعه رشیدی، رد صلاحیت
۲-احسان خلیلی، انصراف
۳_علیرضا خلیلی، رد
۴_علی رئیسی اردلی(جنگی)، عدم احراز صلاحیت
۵_خداداد خدادادی، تائید شد
۶_حشمت الله مراد پور، تائید شد
۷_داریوش رحیمی، تائید شد
۸_فرامرز شیروانی، رد
۹_کامران صفری، انصراف
۱۰_حسن نادعلی پور، رد
۱۱_شهباز اکبری، انصراف
۱۲_بهروز امامی، تائید
۱۳_مژگان عباسی، انصراف
۱۴_اسماعیل عباسی(برادر خانم عباسی)، تائید
۱۵_رسول پژوهش، تائید
۱۶_حیدر خدادادی، انصراف
۱۷_هرمز سهرابی، تائید
۱۸_محسن فرهادی، عدم احراز صلاحیت
۱۹_شیرویه محمدی، رد
۲۰_قاسم انصاری، رد
۲۱_شاپور مالکی، رد
۲۲_حمیدرضا عزیزی، تائید
۲۳_علی کاظمی، تائید
۲۴_ابراهیم بختیاری فر، انصراف
۲۵_محمدسلطانی، تائید
۲۶_سید قباد مرتضوی، رد
۲۷_رضا حاجی پور، رد
۲۸علی خدادادی، انصراف
۲۹_عارف برخورداری، تائید
۳۰_قدرت حمزه، تائید
۳۱_علی طاهری میر قائد، انصراف
۳۲_مالک فارسانی، عدم احراز
۳۳_محمد رئیسی فیل ابادی، تائید
۳۴_پژمان نبی زاده، رد
۳۵_فروغ فرهادیان، تائید
۳۶_آرش للگانی، انصراف
۳۷_محمد سلیمانی، تائید
۳۸_خدا بخش بهرامی گهرویی، تائید
۳۹_حمید احمدی، انصراف
۴۰_جاسم محمدی، تائید
۴۱_محمود نوروزی چلیچه، تائید
۴۲_رحمان آماده، انصراف

نوشته شده توسط مدير سايت در پنج شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۲:۳۷ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.