زینل امانی دشتکی

   زینل امانی دشتکی ـ متولد ۱۳۰۹ ـ روستای دشتک. وی از شاعران پیشکسوت دشتک است. مجموعه اشعارش در کتابی تحت عنوان «گلشن ادب» در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسیده است.

دشتک

یکی دشت به دامان کـوه  کبــود        بود خاک پاکش  به  ماننــد عود

بـود نام  آن  ، دشتــک  سرفــراز        خرامان در آن کبک  و تیهو  و باز

در آن است از  خرمی ها  و  نور         هزاران نشان  از شکوه  و غرور

درختی کهن سال  نامش  چنار          سر افراشتــه  اندر آن  لاله زار

بوددشتکش نام وهمچون عروس         درخشان و زیباچو چشم خروس

به پیـرامـــن  دشتک  ار بنـگـــری         پراکنده  باشــد در آن  گوهـــری

بود قدمتـش  بیش تـر  از   هــزار         نـژادش   همـــه  بختیــاری تبــار

نسیمش ملایـم ، هـوا  دلپـذیـر           همه مردمش شادو مهمان پذبر

در این دشت بینی ز پیر و جوان          دلیر  و  دری گوی  و روشن روان

فراوان  زمهـــر و  محبت  به هم           ببنـدنــد  بر روی هـم  باب غــم

به هم روز و شب مهربانی کنند         به اندوه  و غم جان فشانی کنند

خوشا دشتک  و احمد لیوه اش          جوانان  سرشــاد   با  گیوه اش

به چوقا  و مینا  و شال  و  شَده         گذر کرده این قدمت از صد سده

خوش آن اب کزپیرخواهد گذشت          تبرک نماید  در   و بوم  و دشت

زهی آب طوفاب  و  آن دره گرم            خوشا آب دولاب  و آن خاک نرم

خوش   و خرم   و پر نسیم بهار            ز پیشینیان مانــده  این  یادگار

سزد  گر  بخوانیش  دشت کیان          که خود یادگار است زعهد مهان

ز پیشینیان   مانده     آثار  چنـد          که  بر ما  نماید   هــزاران  پنــد

یکی خانه از کافران مانده جای            کز آنان نمانده  است ردی زپای

حکایات   شمشیر بُر  از  قدیم             بود در دل و جان  ما چون ندیم

همین بس که این دشت پرآب وتاب

 بـود  پـرورشـگـــاه  اهـــل  کـتــــاب

۱۳۷۸

  انجمن ادبی پژمان بختیاری

نوشته شده توسط مدير سايت در پنج شنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۹:۳۰ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.