ترجمه فارسی و متن آلبوم برافتو از مسعود بختیاری

ترجمه فارسی و متن آلبوم برافتو از مسعود بختیاری

رافتو: تهنویی

ترجمه فارسی و متن ترانه تهنویی از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

تهنویی تش نهاد به مینه جونم
چه زم ایخوا دیه ولا ندونم

خوشا همو رو که غم نداشتم
به کی بگم ای خدا که دی او روزا نیاهن
بیو که با خوت باهار ایاری اگر نیایی
شو و روزم هر دو تا سیاهن

بیو دیاری بهارم گل نی
ز ویرت ره مر قرارمون
بیو برافتو گلانه ورچین
که تندی ره ای بهارمون

بیو تا جوونی نرهده هنی
به بنگ دلا همصدا وابویم
بفا نیکنه زندیی به کسی
ز یک سیچه ایخوی جدا وابویم

 

تنهایی

تنهایی آتش گذاشت توی جونم
چه ازم میخواد دیگه والا نمیدونم

خوشا همون روز که غم نداشتم
به کی بگم ای خدا که دیگه اون روزا نمیان
بیا که با خودت بهار میاری؛ اگه نیایی
شب و روزم هر دو تا سیاهن

بیا پیشمون بهارم گل نیست
از یادت رفت مگه قرارمون
بیا برافتو (آیا اسم مکانی است یا جایی که آفتاب بهش میتابه؟) گل ها رو بچین
که زود میره این بهارمون

بیا تا جوانی نرفته همانا
به بانگ دل ها همصدا بشیم
وفا نمیکنه زندگی به کسی
برا چی میخوای از هم جدا باشیم

 


 کن کن مالا

ترجمه فارسی و متن ترانه کن کن مالا از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

آخی کن کن مالا
ای داد ای دلم ره واباسون
آخی بیو بریم زار بزنیم ای
ای داد ای جاوارگه هاسون

کن کن مالا
ای داد ای دلم ره به دینسون
آخی بیو بریم زار بزنیم ای
ای داد ای جاوارگ دوش پسینسون

ای شمالِ باد ای
ای داد ای بیو برس به حالم
آخی عفتو مل به کمر
ای داد ای سُهد پرک و بالم

ای شمالِ باد ای
ای داد ای بیو برس به دادم
آخی خَوَری سی مو بیار
ای داد ای تا بکنی شادم

ولا یکینه ایخواستم
ای داد ای بی داد بخونه
آخی بکنه خار ز دلم ای
ای داد ای گل بجاس بنشونه

کی خلاص ایبوم
ای داد ای ز ای مات گندم
آخی وا رستن برزی یرون
ای داد ای مو په سیچه مندم

میر مات بنگ ایزنه ای
ای داد ای غله مند سر پا
آخی داسته تند تند بکش ای
ای داد ای نمهنی به گرما

برزی یر نو برزی یر
ای داد ای چپت نتنیده
آخی داسته تند تند بکش ای
ای داد ای غله نه نچیده

 

کوچ مال ها (از جا کنده شدن مال ها)

کوچ مال ها
دلم رفت باهاشون
بیا بریم گریه کنیم
در محل اقامت مال ها

کوچ مال ها
دلم رفت باهاشون
بیا بریم گریه کنیم
جای دیروز عصرشون

ای باد شمال
بیا برس به حالم
آفتاب برآمده به کوه (خورشیدی که مثل یک برآمدگی روی کوه است)
پر و بالم رو سوخت

ای باد شمال
بیا برس به دادم
خبری برام بیار
تا بکنی شادم

والا یکی رو میخواستم
ای داد بی داد؛ بخونه
بکنه خار از دلم
گل بجاش بنشونه

کی خلاص میشم
از این مات گندم (۱)
کشاورزها پا شدن
من پس برا چی موندم

میر مات (۲) صدا میزنه
دروی غله (برنج و گندم) تموم نشد
داس ات رو تند تند بکش
نمونی به گرما

ای کشاورز تازه کاردسته ی گندمت فشرده نیست (۳)
داست رو تند تند بکش
غله رو نچیده

 

(۱) مات اشکنون: در زمان فصل دروی جو و گندم چون با داس، گندمها را می چیدند، هرگاه کسی نوبت آخر می شد و به اصطلاح، «مات گندم» بر گردنش بود، باید گوسفندی می کشت و نذر می کرد؛ چرا که بر اعتقاد مردم، آن سال برایش شوم بود و احتمال بوجود آمدن مشکل برایش وجود داشت.

(۲) میر مات اون فردی است که از همه توی درو قوی تره و در مرکز گروه درو قرار میگیره و همه نسبت به او خودشونو تنظیم میکنن. به قول معروف بهترین دروگره.

(۳) چپه ات نتنیده: به مقداری از گندم یا جو که با دست می گیرند و داس بر آن می کشند چپه می گویند. تنیده هم یعنی فشرده. معنی کامل «چپت نتنیده»: دسته ی گندمت فشرده نیست؛ شل و وله و کوچیکه. اینو توی عمل باید دید و مشکل میشه معنیش کرد.

و اگر آن ها از دست برزگر بریزند (به هر دلیل) نوبرزگر و کارنکرده می گویند.

پس چپه یعنی دسته، دست چین، دسته بندی و فرمهای مختلف داره؛ مثل دسته گا.

مات هم یعنی کند درو کردن، جا ماندن از بقیه ی برزگران. فشار هوا و گرما تأثیر گذاشتن بر بدن...

باید درو کنی تا بدونی!

برافتو: بهار

ترجمه فارسی و متن ترانه بهار از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

به بهارم چی گلا سور بهارونه بیو
تو چی کوگون بهاری به هوا لونه بیو

زنده مو وا بیدنتم
تی به ره دیدنتم

تو وا با عید و بهار
بیو و شادی بیار

جا نیگرم ایچو که نیدی، با تو چه قراری دارم
دست تو ار منه دست مو بو، با تو چه بهاری دارم

منه تاریکی روزام، تو چی عفتو بدرو
دی نهنگه که بیای، ار نبره بختمه خو

تو وا با عید و بهار
بیو و شادی بیار

جا نیگرم ایچو که نیدی، با تو چه قراری دارم
دست تو ار منه دست مو بو، با تو چه بهاری دارم

همه مندیر بهارون و مو مندیر تونم
نترم بی تو یه دم زندگینه سر بکنم

ار که به مو سر نزنی
تش به سراپامه ونی

تو وا با عید و بهار
بیو و شادی بیار

جا نیگرم ایچو که نیدی با تو چه قراری دارم
دست تو ار منه دست مو بو با تو چه بهاری دارم

 

بهار

مثل گل های سرخ بهاری به بهار من بیا
مثل کبک های بهاری به هوای لانه بیا

من با بودن تو زنده ام
چشم به راه دیدن تو هستم

تو با عید و بهار
بیا و شادی بیار

بیقرارم اینجا که نیست، با تو چه قراری دارم
دست تو اگر در دست من باشه، با تو چه بهاری دارم

در تاریکی روزهایم، تو مثل آفتاب در بیا
دیگه نزدیکه که بیای، اگر که بخت من رو خواب نبره

تو با عید و بهار
بیا و شادی بیار

بیقرارم اینجا که نیست، با تو چه قراری دارم
دست تو اگر در دست من باشه، با تو چه بهاری دارم

همه منتظر بهار هستن و من منتظر تو هستم
نمیتونم یک لحظه زندگی رو بدون تو سر کنم

اگر که به من سر نزنی
آتش به سراپای من میذاری

تو با عید و بهار
بیا و شادی بیار

بیقرارم اینجا که نیست، با تو چه قراری دارم
دست تو اگر در دست من باشه، با تو چه بهاری دارم

 

 


 

برافتو: برافتو

ترجمه فارسی و متن ترانه برافتو از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

ببین حالا دس به یک دادن
جون سی یک دادن چندی آسونه
ببین حالا وقتی با یک بویم
روندن دشمن چندی آسونه

دیه شو تاریک سی دیدن صو
تی به ره منشین ای برت خو
حالا ای تری دی نگو نترم
خوت وری بدرو گو چی افتو
بیو که وابایک یه عهدی بوندیم
حالا که مو و تو چی خین یکیم
نوا بنشینی مو که ای وریستم
حالا که مو و تو ستین یکیم

تو چی افتو خوت وری بدرو
چی چشمه وا بوی نه چی گور او

 

برافتو (نام منطقه ای و نیز شاید به معنای جایی که آفتاب بهش می تابه)

ببین حالا دست به هم دادن
جون برای هم دادن چقدر آسونه
ببین حالا وقتی با هم باشیم
روندن دشمن چقد آسونه

دیگه شب تاریک برای دیدن صبح
چشم به راه نشین خوابت می بره
حالا میتونی دیگه نگو نمیتونم
خودت پاشو مثل آفتاب دربیا برادر

بیا که باهم یه عهدی ببندیم
حالا که من و تو مثل خون همدیگه ایم
نباید بشینی من که بر می خیزم
حالا که من و تو ستون همدیگه ایم

تو مثل آفتاب خودت دربیا
مثل چشمه باید باشی نه مثل آب راکد (۱)

 

(۱) گور او: آبی که بره جایی جمع بشه. مثل آب حاصل از ذوب شدن برف ها.

 


برافتو: گل نازدارم

ترجمه فارسی و متن ترانه گل نازدارم از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

گل نازدارممه شوگارم

بیو بیو که، دلم سیت تنگه
ندونم تا کی، دلت چی سنگه

بهار اومه وا گل گندم
مو تهنا وا درد خوم مندم

ولم کردی با دل پر دردم
دلم خینه دی ز حرفا مردم

گدی بی که با باهار ایام، سیچه په نیائی؟
حالا دیه باور ایکنم، که تو بی بفایی!

ز ویرت رهدم، مکن وام چینون، گل نازدارم
بیو که بی تو، دیه مه رهده، ز ای شوگارم

 

گل نازدارم

گل نازدارم
ماه شبهایم

بیا بیا که دلم برات تنگه
نمیدونم تا کی دلت مثل سنگه

بهار اومد با گل گندم
من تنها با درد خودم موندم

ولم کردی با دل پر دردم
دلم خونه دیگه از حرفای مردم

گفته بودی که با بهار میای، پس چرا نمیای؟
حالا دیگه باور می کنم که تو بی وفایی

از یادت رفتم، باهام اینجور نکن، گل نازدارم
بیا که بی تو، دیگه ماه رفته، از این شبهایم


برافتو: چی چشمات

ترجمه فارسی و متن ترانه چی چشمات از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

کر وری گو دی وری شو به کمینه مرگمونه
کد بسته صو تا پسینه
هر کی عاشق بو شو و رو خو نداره
ته سوار قافله کی اینشینه

ولا آسمون تش نها به صحرا آن اسوسه
نرم بارونی ایخواد خاک ببوسه
کرجغلیلنه خبر کن که جمابون
تا بوازیم هم ز نو هل هل کوسه

بنگ بکن تا که پیایل بیان هیاری
آخه مال ره بار ونه جاوارگ پاری
وا دی امشو تا خروس خون دور یک بویم
تا درا افتو بیا روزا دیاری

در تو هم وا کن تشه دیلق به پا کن
ار کمک ایخوای وری جار و هیا کن
درگلِ جم کن وابا خوت دور چاله
هیمه بیارین بچل دیندا نیا کن

 

مثل چشمات

پسر برخیز برادر دیگه پاشو که شب به کمینه مرگمون کمر بسته (آماده) از صبح تا شبه
هرکی عاشق باشه شب و روز خواب نداره؛ سوار انتهای قافله کی میشینه؟

والا آسمون آتیش گذاشت به صحرا، الان می سوزه
بارون نرمی میخواد خاک رو ببوسه
پسربچه ها رو خبر کن که جمع بشن
تا برقصیم باز از نو در مراسم درخواست باران (هل هل کوسه)

صدا بزن مردا بیان کمک
آخه مال رفت کوچ کنه به محل پارسالی
باید دیگه امشب  تا خروس خون دور هم باشیم
تا آفتاب در بیاد و روز آشکار بشه

دختر تو هم آتش رو روشن کن و دود غلیظی به پا کن
اگه کمک میخوای پاشو صدا بزن
دخترها رو جمع کن با خودت دور چاله (جای آتش)
هیزم بیارین و بچه ها رو دنبال هم صف کن

 

http://bakhtiarylyrics.blogfa.com

دانلود فول آلبوم مسعود بختیاری-بصورت فایل فشرده

baraftomal kanonlachak riyaligolhaye kaghazibehigtarazastarehheyjar

نوشته شده توسط مدير سايت در چهارشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۹:۵۶ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.