ترجمه فارسی و متن آلبوم آستاره از مسعود بختیاری

ترجمه فارسی و متن آلبوم آستاره از مسعود بختیاری

آستاره: هیاری

 

ترجمه فارسی و متن ترانه هیاری از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

بیوین ریم هیاری به مال بالا
غله ها نچیده مندن سرپا

صو تا پسین درو کنیم پای غله هانه
درگل برن پاک بکن جا خرمنانه

کل حیونونه بیارین بووندین
ولا ایدونم همه زمندین

هوله کنین تا دم صو پاک خرمنانه
کر تو وابا آستاره صو بیار جنگرانه

هورانه بیورین وا یک بتینین
کیل بیارین گندم بپینین

کرگل برن بار آسیووی ار که گی آبو
درگل ایخون نون بپزن ز گندم نو

 

همیاری (مخصوصا در هنگام درو)

بیاین بریم کمک به مال بالایی
غله ها نچیده موندن سرپا (۱)

صبح تا عصر درو کنیم همه ی غله ها رو
دخترا برن پاک بکنن جای خرمن ها رو

همه ی حیوون ها رو بیارین ببندین
والله میدونم همه تون خسته این

بوجاری کنید (جدا کردن کاه از دانه) تا دم صبح همه ی خرمن ها رو
پسر تو با ستاره ی صبح (همزمان با در اومدنش) چنگک ها رو بیار

خورجین ها رو بیارین با همدیگه بتکونید
پیمانه رو بیارین گندم وزن (تقسیم) کنید

پسرها برن آسیاب اگه که نوبت باشه
دخترها میخوان نون بپزن از گندم تازه

 

پ.ن: از نظر نویسنده، برگردان فارسیش نقصی نداره ولی خوشحال میشیم نظر بدین.

با تشکر از علیرضای عزیز، برای توضیحات مربوط به این پست.

(۱) غله ها نچیده مندن سر پا: یعنی گندم ها رو نچیدیم.
گندمی که چیده نشده به حالت ایستاده است (عمودی).
گندم چیده شده (افقی) انبار میشه.


 

آستاره: همدرنگ

 

ترجمه فارسی و متن ترانه همدرنگ از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

بیو بریم مال خومون، ولا تشس به لازه
بنشینیم دور یک ولا شوگار درازه

بیو بریم مال خومون، تشس دیاره
ظل روز بنگ کنیم ولا که سر دراره

بیار دستاته بنه منه دستم که تا جون داریم
دوتائیمون چی مه و آستاره کل یک بویم
بیو بیو تا نمهنیم تهنا بوندیم عهدی
که تا هدمون همدرنگ و ستین دل یک بویم

مالمون بار ونده دوش ولا به وار شیمبار
گل سهر و باوینه ولا تا به کدمون جار

مالمون بار ونده دوش ولا وار دوونی
گل سهر و باوینه ولا تا زیر زونی

 

همصحبت

بیا بریم مال خودمون، آتیشش پرفروغه (درخشانه)
بشینیم دور همدیگه شبانه روز (۱) درازه

بیا بریم مال خودمون، آتیشش معلومه
ستاره ی صبح رو صدا کنیم که سر در بیاره (بالا بیاد)

بیار دستات رو بذار توی دستم که تا جون داریم
دوتائیمون مثل ماه و ستاره پیش هم باشیم
بیا بیا تا نمونیم تنها، ببندیم عهدی
که تا هستمون ستون (تکیه گاه) دل همدیگه باشیم

مالمون بساطش رو گذاشته دیروز به وار (محل اسکان) شیمبار (نام منطقه ای)
گل سرخ و گل بابونه تا کمرمون [بالا اومدن]

مالمون بساطش رو گذاشته دیروز به وار پایینی
گل سرخ و گل بابونه تا زیر زانو [بلند هستن]

 

(۱) شوگار: بختیاری ها ایام رو بر عکس فارسی از شب حساب میکنن. شوگار همون روزگاره که از شب حساب شده است.


 

آستاره: گردواری

 

 

ترجمه فارسی و متن ترانه گردواری از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

چینو که مندیرتم دونم ایایی
ندونم چه دیدیه از ای جدایی
تا که جون دارم ولا مندیر ایمهنم
آخه باور نیکنم که بی بفایی

افتو زی افتو در رهد هنی نویدی
چی استاره کاشکی که دی سر بزیدی

گردواری ایکنم ایام به دینت
خوت خه دونی حال هرکی که نبینت
گردواری ایکنم ایام به جستت
اینشینم سر ره شو به کمینت

افتو زی افتو در رهد هنی نویدی
کاشکی که چی آستاره دی سر بزیدی

افتو زی افتو در رهد سیچه نیویی
کاشکی که چی آستاره دی بدرویی

 

جمع کردن به قصد کوچ یا سفر

اینچنین که منتظرتم میدونم میای
نمیدونم چی دیدی (چه خیری دیدی) از این جدایی
تا که جون دارم والله منتظر می مونم
آخه باور نمی کنم که بی وفایی

آفتاب زد، آفتاب رفت، هنوز نیومدی
مثل ستاره کاشکی که دیگه سر میزدی

[بساطم رو] جمع و جور می کنم میام به دنبالت
خودت خب میدونی حال هر کسی رو که نبیندت[بساطم رو] جمع و جور می کنم میام به دنبالت (به جستجوی تو)
میشینم سر راه، شب به کمینت

آفتاب زد، آفتاب رفت، هنوز نیومدی
کاشکی که مثل ستاره دیگه سر میزدی

 

پ.ن: از نظر نویسنده، برگردان فارسیش نقصی نداره ولی خوشحال میشیم نظر بدین.

با سپاس از علیرضای عزیز که در اصلاح این پست همکاری کرده اند. 

آستاره: کوگ نازنینم

 

ترجمه فارسی و متن ترانه کوگ نازنینم از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

بیو ز نو تو وابو قاصد بهارم
رنگ و ری نداره بی تو روزگارم
کوگ نازنینم بیو برس به دادم
آخه خوت خه دونی دی مو طا ندارم

کوگ نازنینم دو ز نو دووارته
سی دل برشتم هم درار صداته
کوگ نازنینم بیو ز نو بخون سیم
در بده منه مال بنگ قه قهاته

روزگاره بنگر ایخوم واباس نسازم
به خدا ار که وا نبوم دی دونه بس نبازم
تهنویی چه لیشه لیش و چاره ناچار
کوگ نازنینم با تو سرفرازم


کبک نازنینم

بیا دوباره تو بشو قاصد بهارم
رنگ و رو نداره بی تو روزگارم
کبک نازنینم بیا برس به دادم
آخه خودت خب میدونی دیگه من توان ندارم

کبک نازنینم بدو (بیا) از نو، دوباره
برای دل برشته ام باز دربیار صدات رو
کبک نازنینم بیا از نو بخون برام
دور بده توی مال، صدای آواز قه قه ات رو

روزگار رو ببین! میخوام باهاش نسازم
به خدا اگه که باید نباشم دیگه (نابود شم) دو رو بهش نمی بازم
تنهایی چه زشته! زشت و بدون چاره
کبک نازنینم با تو سرافرازم


 

آستاره: کاشکی

ترجمه فارسی و متن ترانه کاشکی از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

 

کاشکی یه سال همه مالا بار بوونن کل یک
بنگ بکنین که بُهونانه بزنن کل یک

شو که اَوی یه تش تنگی بزنیم منه چاله
دست یکه بگریم و جار بزنیم همه ماله

کر بگویین میشکاله هف بکنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز

تش منه کار غم اوفتا، نیله که جا بگریم
تی یکه دی بنشینیم و گپ دل بزنیم

دسته یکه بگریم و جار بزنیم همه ماله
بیوین که وابا یکه دی تا صُو بزنیم کل و گاله

گو بگویین میشکاله هف بکنه منه ساز
در تو بزن کل و گاله، کر تو وریست و بواز

بنگ بکنین که جم آبون، گو همه میرگل و زنگل
رخت نوانه بپوشین گو ز دبیت و ز مخمل

ره بکنین که به میدون بیان یه دو تا کر چو باز
کل بزنن همه درگل چی قه قه کوگ تاراز

 

کاشکی

کاشکی یه سال همه ی مال ها بساطشون رو بذارن کنار هم
صدا کنین که سیاه چادرها رو بزنن کنار هم

شب که اومد یه آتیشی بزنیم توی چاله
دست همدیگه رو بگیریم و فریاد بزنیم توی سرتاسر مال

پسر[ها] بگین میشکال فوت کنه توی ساز
دایره بگیریم (حالت رقص) و برقصیم، برادر! همه مون رقص چوپی و سرناز

آتیش توی کار غم بیفته، نمیذاره که آروم بگیریم
کنار همدیگه بشینیم و گپ دل بزنیم

دست همدیگه رو بگیریم و فریاد بزنیم توی سرتاسر مال
بیاین که با همدیگه تا صبح، بزنیم کِل (کیلی لی لی لی…) و فریاد شادی

برادر[ها] بگین میشکال فوت کنه توی ساز
دختر تو بزن کل و فریاد شادی، پسر تو پاشو و برقص

صدا کنین که جمع بشن، برادر! همه ی زنان و مردان
لباس نو ها رو بپوشین، برادر! از پارچه ی دبیت و پارچه ی مخمل

راه بدین که به میدون بیان یه دو تا پسر چوب باز
کل بزنید همه ی دخترها، مثل قه قه (آواز کبک) کبک تاراز 

آستاره: آستاره صو

ترجمه فارسی و متن ترانه آستاره صو از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

 

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شو سری نکشیدی

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه شو بکهنه

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین سر بکش زیواله
بل خروس بانگ بزنه آخی بیار کنه ماله
بیار کنه ماله

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بیو دی وادیاری
آخه مو مندیرتم سر ز کُه دراری

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین ویرت وا مو هم بو
ز شومی مندیرتم ولا چی مه نو

 

ستاره ی صبح

ستاره صبح رو بگین بد از من چه دیدی
که به شب سری نکشیدی

ستاره صبح رو بگین زود پاتو بردار (زود بیا)
تا که درخشش نور تو بزنه آتیش به کار شب

ستاره صبح رو بگین نذاری شب بمونه
زودتر در بیا که دیگه ریشه ی شب کنده بشه

ستاره صبح رو بگین سر بکش این طرف آب (رودخونه)
بذار خروس صدا بزنه، بیدار کنه مال رو

ستاره صبح رو بگین بیاد دیگه پیداش بشه
آخه من منتظرتم سر از کوه در بیاری

ستاره صبح رو بگین حواست به من هم باشه
ازhttp://bakhtiarylyrics.blogfa.com شب منتظرتم والله مثل انتظار برای دیدن ماه نو

نوشته شده توسط مدير سايت در سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۹:۲۱ ب.ظ

۱۴ نظر

نظر -49 - 0 از 14اولین« قبل بعد  » آخرین 
 1. +1

  ترجمش خوب بود ممنون

  [پاسخ]

 2. +1

  روحش شاد
  د مث آ بهمن هیچ جا پدا نیوهه.
  اسطوره ایل بختیاری

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۹ ب.ظ:

  Comment ranked below threshold. It may be inappropriate or offensive. Click here to view it

  [پاسخ]

 3. +1

  سلام .
  من بیرجندی ام و از موسیقی و فرهنگ بختیاری خیلی خوشم میاد . با تشکر از سایت خوب و مفیدتون .

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۵ ب.ظ:

  Comment ranked below threshold. It may be inappropriate or offensive. Click here to view it

  [پاسخ]

 4. +2

  بسیار عالی بود دستت درد نکند بنازم به شما که سعی در نگهداری فرهنگ ایرانی مینمایید

  [پاسخ]

 5. +1

  سلام.من لرم وخواستم بگم که نرجمه خیلی خوبی داره دستتون درد نکنه

  [پاسخ]

 6. +1

  سلام خوبی داداش؟من بچه شهرکردم و لرم
  هر جا گشتم اهنگ میشکال بزن کرنا از زنگنه رو پیدا نکردم میشه بزاریدش؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 7. 0

  واقع از تلاش شما برای حفظ فرهنگمون ممنونم . خدا قوت

  [پاسخ]

 8. 0

  سلام.ممنون از کار خوبتون.

  [پاسخ]

 9. 0

  بسیاررررررررررررررررر زیبا

  ممنون

  [پاسخ]

 10. 0

  سلام خدمت همه لرهای اصیل بختیاری..
  اسطوره هایی مثل مرحوم علا الدین(مسعود بختیاری)،استاد کوروش اسدپور و رضاصالحی رو باید مایه افتخار خودمون در حوزه موسیقی اصیل بختیاری بدونیم..
  ازهمینجا آهنگ کوگ تاراز رو به همه بختیاری ها تقدیم میکنم..

  [پاسخ]

 11. 0

  سلام .من تازه وارد این صفحه شدم لطفا اگه پیداش کردی به من هم بگو..

  [پاسخ]

 12. -1

  زنده باد سه تن.آریایی.ایرانی بختیاری

  [پاسخ]

 13. 0

  با سلام بنده عرب خورستانی هستم ولی با توجه به قرابت و نزدیکی فرهنگی ما با عزیزان ایل بزرگ و با اصالت و مهربون بختیاری همیشه بهشون ارادت داشتم و همیشه از آداب و سنن ایل بختیاری خوشم می اومده با خیلی از بختیاریها همخدمتی بودم یا باهاشون هم کار بودم و اکثر بختیاری هایی که من باهاشون برخورد داشتم همشون انسان هایی مهربون و بزرگواری بودند ، همیشه خوش و سلامت باشید.

  [پاسخ]

 14. 0

  بسیار مطلب خوبی بود. مرسی که فرهنگ بختیاری رو نشر میدین. خدا قوت

  [پاسخ]

نظر -49 - 0 از 14اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.