آثار پژمان بختیاری (محقق، مترجم و شاعر بزرگ معاصر):

 

   پژمان بختیاری نه تنها شاعری نامدار به شمار می آید، بلکه محقق، مترجم و نویسنده ای توانا نیز بود که از سال ۱۳۰۵ه.ش. به بعد آثار خود را به رشته ی تحریر در آورد. پژمان محققی ژرف نگر و نکته سنج بود و کوشش او در تصحیح کتب ادبی نیز مبتنی بر دقت علمی، آمیخته با ذوق ادبی بود. او همچنین نثر را روان، رسا و شاعرانه می نوشت و در حوزه های مختلف دانش و ادب و تاریخ و فرهنگ ایرانزمین و  ترجمه از زبان فرانسه تسلط فراوان داشت.

   پژمان درطول حیات پربار خود حدود چهل اثر اعم «تالیف، ترجمه و تصحیح» بر جای گذاشت. که بسیاری از آنها هنوز منتشر نشده اند و همچنین بیش از پنجاه مقاله یا اثر ادبی در مجلات معتبر آن دوران مانند «ارمغان، یغما، سخن، وحید، گوهر و…» به چاپ رسانده است.

  فهرست آثار:

الف ـ آثار منظوم:                                                                                                                

 ـ سیه روز ،تهران ، ۱۳۰۶ ش، ۱۵۸ص .

ـ زن بیچاره، تهران، ۱۳۰۸ ش، ۱۵۸ ص .

ـ محاکمه شاعر ، تهران،امیر کبیر ۱۳۱۳ ، ۱۳۶ ص .

ـ بهترین اشعار ، تهران، ۱۳۱۳ ، ۹۷۱ ص.(منتخب اشعار شاعران)

ـ به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی، تهران ۱۳۱۳ش،۳۲ ص .

ـ خاشاک ، تهران ،۱۳۳۵ ،ش.۳۰۷ ص .

ـ اندرز یک مادر ، تهران ،۱۳۴۷ ، ص .

ـ کویر اندیشه ، تهران ، ۱۳۴۹ ش.۳۳۶ ص .

ـ دیوان ، تهران، پارسا ،۱۳۶۸ ش.۵۴۵ ص .

ب ـ آثار منثور:

۱ـ تألیفات :

ـ تاریخ پست و تلگراف ایران ،تهران، امیر کبیر ،۱۳۲۷، ۳۵۷ ص.

ـ داستان زندگانی حافظ ،تهران ، بی تا.

 تألیفات منتشر نشده :

ـ سخنوران پارسی گوی  ـ گویش بختیاری ـ  پادشاهان ایران  ـ تاریخ منظوم اشکانیان (بیست هزار بیت)

و…

۲ـ تصحیح:

ـ دیوان حافظ ، تهران ، ۱۳۱۵ ،۳۶۶ ص. تهران ۱۳۴۳ ،ص،۱۳۱۸ ،۴۸۸ ص.

ـ کلیات جامی (اولین چاپ در ایران)،تهران ،۱۳۱۷ ،۳۱۶ +۲۸ ص.

ـ لسان الغیب (حافظ)، تهران، ابن سینا ، بی تا ، پنچاه وپنج +۵۸۹ ص.

ـ لیلی ومجنون ، نظامی گنجوی ، تهران، ابن سینا ، ۱۳۴۷ ، شانزده +۲۱۸ ص.

ـ مخزن الاسرار ، نظامی گنجوی ، تهران ، ابن سینا ، ۱۳۴۴ ،ن+۱۱۹ ص.

ـ هفت پیکر ، نظامی گنجوی ، تهران ، ابن سینا، ۱۳۴۴ ،یج+ ۲۵۴ ص.

ـ دیوان ژاله قائم مقامی ، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۵ ، ۳۱+۱۰۹ ص.

ـ خسرو و شیرین ، نظامی گنجوی ،تهران، ابن سینا، ۱۳۴۳ ،یا +۳۱۰ ص.

و…

۳ ـ ترجمه :

ـ وفای زن، آدلف بنیامین کنستانت، تهران خیام، ۱۳۰۸ ،۱۷۶ ص.

ـ افسانۀ قمار ، هوفمان، تهران،۱۳۱۰ ، ۴۴ ص .

ـ مریمه ، تهران ، بی تا ،۴۸ ص .

ـ دزد اطفال ، مواحل دن،تهران ، بی تا .

ـ کرسیل ، هوفمان ، تهران ،بی تا .

ـ گربۀ سیاه ، اودگار آلن پو، تهران بی تا .

ـ قمار باز ، هوفمان، تهران ، بی تا .

 ـ مادموازل اسکودری ، هوفمان، تهران ، بی تا .

 ـ رویای شارل ، تهران ، بی تا ۵۶ ص.

 ـ پیشه ، آپوله ، تهران ، بی تا .

و…

 ۴ ـ مقدمه ها:

ـ مقدمه بر نخستین مجموعه اشعار شهریار، ۱۳۱۰ (به همراه ملک الشعرا بهار).

ـ مقدمه بر ضرب المثل های بختیاری ، بهرام داوری، ۱۳۴۳ .

 ـ مقدمه بر دیوان ژاله قائم مقامی ، ۱۳۴۹ .

و…

ج: مقالات:  بیش از ۵۰  مقاله در مجلات معتبر ادبی مانند «ارمغان،وحید،سخن، یغما و….

گردآوری و تنظیم: رضا بهرامی

  انجمن ادبی پژمان بختیاری

نوشته شده توسط مدير سايت در یکشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۳:۲۶ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.