آاحمـد الیاسی دشتکی

 

     آ احمد الیاسی ـ متولد ۱۳۰۷ از شاعران پیشکسوت و از بزرگان معروف دشتک است. شرح حال و نمونه اشعار وی در کتاب پارسی سرایان بام ایران جلد سوم در سال ۱۳۸۵ آمده است.

وصف دشتک

دشتک ما پر گــل است  اندر بهـار     کبک ها  قهقـه  زنند  در  کوهسار

این مکـان  باشـد  ز ایــل  بختیــار      بختیاری  این   مکـان   دارد  قــرار

در شمالش  کــوه  زرده   مستقر      در جنـوبش  رود   کـارون   رهگـذر

قیصری در غرب دشتــک جا گرفت     دیده ی  بیننده  باشد  در شگفت

مردمـان  گوینـد   قیصـر  شادمـان      در بهــاران   آمـده   در  این  مکـان

زردکُـه در پشت  قیصـر  کرده  جـا       آب های  خوب   و  رودی  با صفـا

دشت وصحرایش توحاصل خیزبین      بر  کشاورزش  بگـو   صــد  آفـرین

مردمانش  جملگی  مهمــان نواز        اهل ایمان  و  مـروّت  ، هم  نماز

دیدنی  دارد  فــراوان   این  مکـان       سنگ سوراخش بودبس دلنشان

شاعر  نامیـش   پـژمـان  بختیــار        داشته  در  کودکی  اینجـا  قـــرار

درس  ابجــد   از  علی   آموختی         بهراستادش  بسی دل سوختی

در جوانی سوی  تهـران  رو نهــاد         دشتک خود را بسی می کردیاد

در زمستــان  بـرف  بـاریــده  زیـاد        خشکسالی  را  ببـرد  دیگر  زیاد

برف باریــد  و  زمین  پر  آب  شـد         بلبل وگل هردوشان سیراب شد

قــدرت  پــروردگـــار  عــالـمــیـــن       چشمه هاجوشان شده اندرزمین

باغ ها سرسبز  و  مردم شادمان        عیــد را  صحــرا  روند  با دوستان

زارعین خرسند وهم شادی کنان       خشکسالی رخت بسته  از میان

می کنندشکر خدادر کوه و دشت       باغبان در باغ و زارع سوی دشت

دامــداران  در ســـرِ  کـــوه  گــران      شکـــر الله شـان  بـود   ورد زبـان

دشت و صحرا سبز در فصل بهـار        گشته گلگون دامن  هر کوهسار

چهچهه  بلبل  به هر  کوه  و کمر        پر نموده   هم فضـــا را سر بسر

پازن و بز، میش کوهی  یک هزار        جوجه تیغی،لاکپشت وشرزه مار

مردمان دارند  جشن  اندر بهار

این  همـــه  از قــدرت پروردگـار

دشتک سال ۱۳۷۵

انجمن ادبی پژمان بختیاری

نوشته شده توسط مدير سايت در پنج شنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۹:۲۲ ب.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.